Usługi

Kancelaria świadczy usługi prawne w zakresie:

 • kompleksowej pomocy prawnej na rzecz przedsiębiorców (m.in. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, spółek prawa handlowego), osób indywidualnych oraz jednostek instytucjonalnych (m.in. jednostek samorządu terytorialnego)
 • zastępstwa procesowego przed sądami powszechnymi i sądami administracyjnymi
 • zastępstwa przed organami administracji publicznej
 • udzielania porad i konsultacji prawnych
 • sporządzania opinii prawnych
 • opracowywania i opiniowania umów
 • opracowywania projektów aktów prawnych (statutów, regulaminów itp.)

Kancelaria specjalizuje się w zakresie:

 • prawa gospodarczego
 • prawa cywilnego
 • prawa konkurencji
 • prawa konsumenckiego
 • prawa kontraktowego
 • prawa własności intelektualnej
 • prawa energetycznego
 • prawa zamówień publicznych
 • prawa pracy
 • prawa administracyjnego
 • prawa nieruchomości
 • postępowania egzekucyjnego
 • zastępstwa procesowe